ข่าวกิจกรรมสถจ.สุราษฎร์ธานี "ชาวสมุยร่วมใจ Big Cleaning Day"
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ "ชาวสมุยร่วมใจ Big Cleaning Day" นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม ชาวสมุยร่วมใจ Big Cleaning Day ณ อำเภอเกาะสมุย เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดโดย จังหวัดและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย และภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย โดยมีภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงแรม และประชาชน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดรอบเกาะสมุย

จำนวนผู้เข้าชม 6