ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น
 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถจ.ยะลา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมี นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 14