ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายวีเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (DLA Morning Brief) ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ณ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม 1