ข่าวกิจกรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด สถ.
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด สถ. สัปดาห์ที่ ๓ ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องยะลายาลอ

จำนวนผู้เข้าชม 12