ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๓๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 3