ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตป่าพะยอม และวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จำนวนผู้เข้าชม 1