ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและการเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ

จำนวนผู้เข้าชม 5