ข่าวกิจกรรมสถจ.สุรินทร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์