ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุม ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม