ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒ ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน