ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานีจัดการประชุมการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑
 วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ประธานชมรมปลัด อปท.จังหวัดปัตตานี ปลัดเทศบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมรับมอบหมายภาระกิจ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี