ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษประจำปี ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๐ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สถจ.นราธิวาส โดยนายวิจิตต์ หวานนวล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กพิเศษ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน