ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาสร่วมตรวจความเรียบร้อยการสอบโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนราธิวาส
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถจ.นราธิวาส โดย นายวิจิตต์ หวานนวล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนายสุภาพ ตุกเตียน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมตรวจความเรียบร้อย การสอบโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม 1