ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ต.บาตง
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนางศิวพร ผดุงเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน