ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดย นางเพ็ญ คงพูน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวนงค์ลักษณ์ อินทร์น้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี