ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดเทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม ตลาดเทศบาลตำบลโนนบุรี" จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ตลาดต้องชม ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ณ เวทีกลาง ตลาดเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด