ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา จัดงานวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถจ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้มีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางพานพุ่ม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา