ข่าวกิจกรรมนายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผต.สถ. เขต 2 ตรวจเยี่ยม อปท. จ.ลพบุรี
 นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผต.สถ. เขต 2 ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบนิเทศแนวทางปฏิบัติงานร่วมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดลพบุรี