ข่าวกิจกรรมสถจ.ลำปาง จัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแก่ อปท. วันที่ 9 เม.ย. 2556 ณ อบจ.ลำปาง
 สถจ.ลำปาง ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. จำนวน 104 แห่ง ๆ ละ 2 คน