ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวงาน เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ปี2556
 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี แต่งกายในชุดย้อนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมแถลงข่าวงานประจำปี ?เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก? ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย โดยนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี