ข่าวกิจกรรมสถจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด
 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันดังกล่าว และมีนายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงาน ข้าราชการ อปท. ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดการแข่งขันดังกล่าว