ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลาจัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาจัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีนายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมCEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา