ข่าวกิจกรรมนายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัด
 นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายประสิทธิ์ โอสถานน์) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมาน แสงสอาด , นายอุเทน ตันตรีบูรณ์) เนื่องในวันปีใหม่ 2556