ข่าวกิจกรรมสถจ.พิจิตร เลี้ยงรับนายสุชาติ สบายท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสมารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
 ข้าราชการ พนักงาน สถจ. พิจิตร ต้อนรับนายสุชาติ สบาย ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ย้ายมารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 นำทีมโดย เรือโท วิรัตน์ โอฐน้อย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น