ข่าวกิจกรรมนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 81/2555
 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 81/2555 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2555 ณ ร.ร.วัดโคกเพลาะ โดยมี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตรปุ๋ยแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพพระราชทาน ต้นกล้ายางนา พันธุ์ปลา อุปกรณ์การเรียนแก่ประชาชน ตลอดจนมอบไม้เท้าและรถเข็นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ และยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิคเกษตรให้บริการด้วย