ข่าวกิจกรรมสถจ.เพชรบูรณ์ พร้อมใจแต่งกายชุดผ้าไทย คอพระราชทานฯ
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ น้อมรับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการแต่งกายผ้าไทยคอพระราชทานฯ สีชมพู ทุกวันอังคาร