ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 2
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี