ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 5
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 5 โอกาสนี้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. เข้าร่วมประชุม
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 96