ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในสังกัดส่วนกลางของ สถ. ครั้งที่ 1/2566
 


วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในสังกัดส่วนกลางของ สถ. ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการ สถ. เข้าร่วมการประชุม
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 44