ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


วันนี้ (22 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 107