ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. ร่วมกิจกรรมส่งมอบผ้าห่มในโครงการ (ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว) ปีที่ 23
 


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีส่งมอบผ้าห่มโครงการ (ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว) ปีที่ 23 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนกล่าวรับมอบผ้าห่มในโครงการ จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปีนี้จะนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้ประชาชน จำนวน 200,000 ผืน ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พะเยา แพร่ และน่าน

จำนวนผู้เข้าชม 88