ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับชมนิทรรศการในงาน Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 พบกับการนำเสนอ live action จาก 16 อปท. ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับชมนิทรรศการ Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ (การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับ 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบร่วมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ในรูปแบบ Live Action ประกอบด้วย -วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 11.30 น. คลองสวยน้ำใส บึงแก่นนคร โดยเทศบาลนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น และ เวลา 17.00 น. คลองสวยน้ำใส คลองแม่ข่า โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ -วันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น. การจัดการขยะ โดย อบต. ผาสามยอด จ.เลย และ เวลา 14.00 น. สนามเด็กเล่น โดยเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา -วันที่ 28 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น. อปท. ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ โดยเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา ;เวลา 12.00 น. อปท.ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โดย อบต.ท่าคล้อ จ.สระบุรี; เวลา 15.00 น. คลองสวยน้ำใส ตลาดน้ำหนองแห โดยเทศบาลเมืองคลองแห จ.สงขลา และ เวลา 17.00 น. อปท. ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ -วันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. การจัดการขยะ โดย อบต.ปะตง จ.จันทบุรี -วันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. สนามเด็กเล่น รร.เทศบาล 8 โดยเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ; เวลา 11.30 น. การจัดการขยะ โดยเทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน; เวลา 12.00 น. สนามเด็กเล่น โดย อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี; เวลา 13.00 น. อปท.ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ โดย อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี และ เวลา 15.00 น. คลองสวยน้ำใส ลำน้ำโจ้ โดยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ -วันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 12.00 สนามเด็กเล่น โดย อบต.ยางขี้นก จ.อุบลราชธานี และ เวลา 16.30 น. สนามเด็กเล่น โดย อบต.โก่งธนู จ.ลพบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกของพวกเราเกิดความยั่งยืน ร่วมงาน Sustainability EXPO 2022 (SX 2022) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมร่วมสร้างสังคมไทยให้มีความสุขบนพื้นฐานวิถีชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป #MOIforSDGs #MOI_SX2022 #มหาดไทย #SX2022 #SustainabilityExpo #กระทรวงมหาดไทย #มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood ครั้งที่ 120/2565 ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 159