ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมพิธีเปิดงาน (ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี) 12 - 20 สิงหาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เชิญชวนร่วมอุดหนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
 


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด (ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน) พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งศิลปาชีพของไทยถือเป็นภูมิปัญญาของประชาชน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ พระพันปีหลวง พระองค์ทรงหาแนวทางที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทรงหาแนวทางว่าทำอย่างไรที่จะดึงเอาศักยภาพของชาวบ้าน ออกมา ทรงทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ได้ประดิษฐ์งานฝีมือในหลากหลายแขนง เช่น ช่างเงิน ช่างทอง ช่างถม หรือแม้แต่การถนอมอาหาร พระองค์ส่งเสริมศิลปะบางสาขา ที่หาผู้สืบทอดได้ยาก ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชน อยากให้มีรายได้เพิ่ม และสืบสานต่อยอดมาเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หาช่องทางการตลาด และนำศิลปาชีพมาขยายผล ทำให้มีช่องทางการตลาด นั่นก็คือที่มาของศิลปาชีพประทีปไทย คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้ชุมชน อันเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน ร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ เพื่อสนับสนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานรากซึ่งต้องการความร่วมแรง ร่วมใจ ของพวกเราคนไทยทุกคน ครั้งที่ 98/2565 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 134