ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมงานแถลงข่าว (ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี) ภายใต้แนวคิด (ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน)
 


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน outdoor เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน (ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี) ปี 2565 ภายใต้แนวคิด (ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน) ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือเป็นโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีงานทำให้กับประชาชน ทั้งนี้ ภายในงานยังได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน (ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ตามแนวพระราชดำริ (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูคุณค่าของผ้าไทย อันเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ล้ำค่าของช่างฝีมือไทย ผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางศิลปะไทยอันงดงาม เผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลก และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 92/2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 76