ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เชิญชวนคนสุขภาพดีบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
 


วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.40 น. ณ โถงอาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี 2565 ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตนับเป็นกิจกรรมสำคัญ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนี้ ถือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงวิกฤติการณ์โควิด ซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ย่อมต้องอาศัยความเสียสละและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะในโรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 76