ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
 


วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ และวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 69 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณริมทางเท้า บริเวณรั้วพระอุโบสถ และทำความสะอาดรอบบริเวณวัด จนเสร็จสิ้นกิจกรรม ครั้งที่ 41/2565 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 147