ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.สถ. ครั้งที่ 1/2565
 


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.สถ. ครั้งที่ 1/2565
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 1133