ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.สถ. ครั้งที่ 1/2565
 


วันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กบท. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.สถ. ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 559