ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง (อ.ก.จ. โครงสร้าง) ครั้งที่ 1/2565
 


วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง (อ.ก.จ. โครงสร้าง) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 109