ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ครั้งที่ 1/2565
 


วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4601 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 111