ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ. จำกัด
 


วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ. จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม 65