ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย
 


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย และทรงนำความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจวบจนปัจจุบัน สำหรับพระราชสมัญญานามว่า (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) นั้น มีความหมายว่า (พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาและพระปรีชาชาญ) และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

จำนวนผู้เข้าชม 83