ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 22 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 


วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 22 ประจำเดือนพฤศจิกายน พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 94