ข่าวผู้บริหารคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 


คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1. กำหนดวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 - เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) - เวลา 13.00 - 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 2. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ - บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากเว็บไซด์ที่สมัครสอบ) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - หลักฐานการเปลี่ยนชี่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนหลังจากสมัครสอบ) - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ หรือ หนังสือรับรองผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ วิธี ATK ของสถานที่ตรวจ 3. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ - ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีอักษรหรือลวดลาย และสวมใส่กางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืด) ไม่สวมใส่นาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ ห้ามสวมรองเท้า ถุงน่อง ถุงเท้า เข้าห้องสอบ - ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (ไม่มีสายคล้องคอ) ไม่มีลวดลาย ไม่มีช่องใส่กระดาษซับและไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากาก โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา - ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 - ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไป และยางลบไปเอง เพื่อใช้ในการทำสอบ

จำนวนผู้เข้าชม 241