ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
 


วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ก.บ.ท. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 108