ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 


วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถ. พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จำนวนผู้เข้าชม 42