ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการในคณะกรรมการจริยธรรม
 


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการในคณะกรรมการจริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 142