ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ.ร่วมคณะ มท.1 ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี-อยุธยา
 


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชน และได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งดูแลในด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว จากนั้น ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 90 ชุด พร้อมลงเรือตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยถึงยังบ้านเรือนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านพักอาศัยได้ จากนั้น เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เวลา 14.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ณ วัดกำแพงแก้ว ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งลงเรือตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านพักได้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีรับสั่งว่า "ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด" ทั้งด้านการซ่อมแซมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วยกันฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนและสถานที่ประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนให้เร็วและมากที่สุด "ข้าราชการทุกคนจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน"

จำนวนผู้เข้าชม 76