ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม
 


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 124