ข่าวผู้บริหาร'อธิบดี สถ.' ร่วมคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือ-มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 


วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่วัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมระบบการพร่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วยเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

จำนวนผู้เข้าชม 85