ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 


วันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ? 2570) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 210